Mach – herb szlachecki

Wczesne wzmianki

Jedno z najstarszych przedstawień herbu pochodzi z Wielkiej Mapy Księstwa Pomorskiego Lubinusa z 1618 roku. Wariant ten ukazany został również przez Nowy Siebmacher i Anton Leo von Mach (Unteruchungen über das Wappen der kasubischen Familie von Mach). Najczęściej spotykany wariant wymieniają: Nowy Siebmacher, Ledebur von Mach, a z polskich heraldyków Seweryn Uruski. Wariant a wymienia Fritz von Poblotzki, pochodzi ona z pieczęci z XVIII wieku, możliwe że należącej do Augusta bądź Albrechta Macha. Identycznej, pieczęci użył w roku 1904 August von Poblotzki. Wariant Ib wymienia von Mach. Wariant Id wzmiankuje Genealogisches Handdbuch des Adels, zaś Id przez Nowego Siebmacchera.

Rodzina Mach – skąd pochodzi

Nazwisko tej kaszubskiej rodziny szlacheckiej pochodzi od imienia Maciej. Wzmiankowani są po raz pierwszy w 1568 w Lublewie (synowie Lorenza Macha – Hanns, Blasius, Hilger, Georg). Dokumenty z XVI wieku potwierdzają posiadanie przez rodzinę działów we wsiach Słuchowo, Świchowo i Słajkowo. Posiadali też części wsi Podjazy i Chośnica (XVI wiek). Machowie podzielili się na kilka linii: A (Słuszewo, Choczewko), B (Słuszewo, Jawory), C (Lublewo), D (Kętrzyno, Słuszewo), E (Milwino) i F (Krajenka).