Fani wojskowości na start

Turystyka militarna należy do nieco mniej popularnych form turystyki w Polsce. Ostatnie lata przyniosły jednak ożywienie tego trendu. Coraz więcej zapaleńców swe kroki kieruje ku pozostałościom dawnych fortyfikacji o różnorakiej proweniencji. Ze względu na uwarunkowania historyczne Polska ma doskonałe zaplecze do rozwoju turystyki militarnej. Dawne fortyfikacje pruskie czy austriackie a także cieszące się ogromną popularnością […]